Sporten voor Senioren

Om de kwaliteit van het leven te waarborgen, is het belangrijk dat ook ouderen boven de 65 actief blijven. Sporten is daarom ook essentieel in het behouden van de vitaliteit van het lichaam. Zo zouden senioren tegenwoordig te veel zitten en vatbaarder zijn voor hart en vaatziekten maar ook oor depressies, diabetes en diverse andere aandoeningen. Uit onderzoek is gebleken dat senioren zich het meest thuis voelen in de sportschool als ze toch aal aan lichamelijke beweging moeten doen. In de sportschool kan ervoor gekozen worden om spieroefeningen te doen, maar ook botversterkende oefeningen. Doordat veel senioren uit angst voor negatieve gevolgen na het sporten, is het dus een uitkomst om te fitnessen. Tijdens het fitnessen kan er zelf bepaald worden waar de grens ligt en kan er goed gelet worden op de houding en mogelijke gevoelige plekken. Doordat ouderen in principe dezelfde oefeningen kunnen doen als alle andere leeftijden, kunnen ze heel goed terecht in alle basic-fit fitnessclubs.

Hoe blijft sporten gezond voor senioren

De gezondheidsraad adviseert ouderen om minimaal 150 minuten per week matig tot zwaar intensief te bewegen. Matig tot zwaar intensief sporten ziet er bij ouderen heel anders uit dan bij jongeren. Het zit namelijk tussen stilzitten en bewust sporten in. Dit kunnen in alle basic-fit fitnessclubs betekenen dat het gaat om een paar oefeningen die niet eens heel intensief uitgevoerd hoeven te worden. Zo kan een half uur per dag op loopband of op de fiets in principe genoeg zijn. Voor de fanatiekelingen kan het fijn zijn om in het begin gebruik te maken van een personal trainer die meekijkt naar de oefeningen. Zo wordt er voorkomen dat de oefeningen niet juist uitgevoerd worden of te zwaar zijn. Ouderen zijn gevoeliger voor blessures en kunnen flink last houden van sporten met een onjuiste houding of het uitvoeren van oefeningen die te zwaar zijn.

Sporten tegen eenzaamheid

Afgezien van de positieve fysieke gevolgen van sporten, brengt een bezoek aan alle basic-fit fitnessclubs ook een sociaal aspect met zich mee. De meeste ouderen zijn in de daluren te vinden in de sportschool, waardoor het ook een sociale bezigheid wordt. Hoe regelmatiger senioren de sportschool bezoeken, hoe vaker ze anderen tegenkomen en dus sociale contacten creëren. In een tijd waarin veel ouderen lijden aan depressies en eenzaamheid, kan het juist helpen om meer in contact te komen met leeftijdsgenoten en soms zelfs jongeren. Tijdens het sporten ligt de drempel om elkaar aan te spreken lager, waardoor het contact makkelijker gelegd wordt. Ook is het zo dat sporten na een tijd, een onderdeel van het dagelijks leven wordt. Dit houdt in dat de kans dat men elkaar vaker ziet rond dezelfde tijden, vrij groot is. Elkaar herkennen en vaker op hetzelfde tijdstip zien, creëert een raakvlak en reden voor aanhoudend contact. Zo zijn er ouderen die elkaar buiten de sportschool ontmoeten en zo een sociale kring creëren. Sporten draait bij senioren niet alleen om de fysiek voordelen maar brengt ook een sociaal aspect met zich mee.